Boj proti hladu 2017

24.09.2017 00:00

V zbierke „Boj proti hladu 2017“ sa vyzbieralo vyše 200,- €. Vincentínska rodina vyslovuje srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.