Birmovanci 2015-2016

17.09.2016 10:00

Sviatosť birmovania 17. septembra 2016

 

 
 
 

V októbri 2015 sa v našej farnosti Božieho milosrdenstva začala príprava na birmovku. Prijať sviatosť birmovania zatúžilo  27 chlapcov a dievčat. Najprv sme sa do 15. októbra museli prihlásiť. Boli sme aj skúšaní, či máme základné vedomosti. Stretávame sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva raz do týždňa. Chceme sa na birmovku čo najlepšie pripraviť. Tu sme:

Birmovanci 2015-2016