84. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista

22.02.2015 00:00

1931 - 22. február - 2015

 

V nedeľu si pripomíname 84. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista.

Vtedy tiež bola nedeľa!

Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Mlčky som hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete (Den. 47).
Úcta obrazu je založená na postoji kresťanskej dôvery a milosrdenstva. Pán Ježiš k nej pripojil zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, veľké pokroky na ceste kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho budú ľudia s dôverou prosiť. 
Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570).
 
 
zdroj: www.milosrdenstvo.sk