79. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva

13.09.2014 15:00

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti.

Ak sa túto korunku modlíme v postoji dôvery voči Bohu môžeme zakúsiť vo svojom živote Kristove prisľúbenia. Preto k tejto modlitbe pozývame všetkých, aby sa na nás a cez nás vylievalo Božie milosrdenstvo na celý svet.

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk