78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2016 00:00

05.10.2016 si pripomíname 78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej. Ako vyzeral jej prechod do večnosti? Prinášame svedectvo jedného z dvoch svedkov jej smrti - sr. M. Eufémie Traczyňskej: Počas večere sa ozval zvonček. Bolo jasné, že sestra Faustína zomiera. Nechali sme všetko tak, a všetky, koľko nás bolo, sme išli k nej. V izolačke už bol kňaz a zopár sestier. Spoločne sme sa pomodlili. Modlili sme sa veľmi dlho: modlitby za zomierajúcich, litánie a iné modlitby. Po chvíli sa sestra predstavená naklonila k sestre Faustíne a tá jej povedala, že ešte nezomrie, a keď bude zomierať, dá vedieť. Všetky sme sa rozišli. (...) 


 

Pred spánkom som sa pomodlila za duše v očistci a prosila som ich, aby ma zobudili, keď bude sestra Faustína zomierať, pretože som veľmi chcela byť pri jej smrti. Bála som sa poprosiť predstavenú, nakoľko mladým sestrám nebolo dovolené ju navštevovať, aby sa nenakazili tuberkulózou. Bolo to dovolené len sestre Amélie, lebo už bola chorá na TBC. Išla som spať ako zvyčajne a hneď som zaspala. Odrazu ma ktosi budí: Ak chcete byť pri smrti sestry Faustíny, tak vstávajte. Hneď som pochopila, že je to omyl. Sestra, ktorá prišla zobudiť sestru Améliu, si pomýlila celu a prišla ku mne. Zobudila som teda sestru Améliu, obliekla som sa a bežala do izolačky. Po mne prišla sestra Amélia. Bolo pred jedenástou v noci. Sestra Faustína jemne otvorila oči, mierne sa pousmiala, naklonila hlavu a už...Sestra Amélia mi vraví, že už asi nežije, zomrela. Pozrela som sa na sr. Améliu, ale nič som nepovedala, modlili sme sa ďalej.

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk