77. výročie smrti sv. sestry Faustíny

05.10.2015 00:00

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo.

V pondelok 05. októbra si pripomenieme už 77. výročie smrti Apoštolky Božieho milosrdenstva, ktorá úplne obyčajné veci robila s neobyčajnou láskou a ktorá nezabudla na našu úbohú zem, tak ako sľúbila. Vrátnička, ktorá sa stala Božím darom pre svet; kuchárka, ktorá bola prvou sväticou kanonizovanou v 3. tisícročí; záhradníčka, ktorá má dostať titul Učiteľka Cirkvi…

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk