75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2013 22:45

 

 

 

V sobotu 5. októbra 2013 sme si pripomenuli 75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej.
Zomrela v povesti svätosti o 22.45 hod. v krakovskom kláštore, bolo to na prvý piatok v mesiaci. Mala sotva 33 rokov, z toho 13 rokov prežila v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo (Den. 1582).