22. februára ....

22.02.2017 00:00

...si pripomíname 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista sv. sestre Faustíne v kláštore v Plocku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo srdca prebodnutého kopijou (ktoré na obraze nie je vidieť), ako aj jazvy po ranách ukrižovania pripomínajú udalosti Veľkého piatka (Jn 19, 17–18.33–37). Obraz Milosrdného Ježiša teda spája v sebe tieto dve udalosti z evanjelia, ktoré v celej plnosti hovoria o láske Boha k človeku. Tento obraz, povedal taktiež Pán Ježiš, má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna (Den. 742). Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570). Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Den. 48). Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Den. 327).

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk