1938 - 5. októbra - 2014

05.10.2014 22:45

Bolo to v utorok 5. októbra 1938. V neomietnutom tehlovom kláštore na predmestí Krakova zomierala ťažko chorá 33-ročná sestra vrátnička. O 16.00 hod. sa naposledy vyspovedala u svojho spovedníka o. Jozefa Andrasza. Hodiny ukazovali 22.45, keď s jemným úsmevom na perách naposledy vydýchla. Pohreb mala na prvý piatok v mesiaci na sviatok Ružencovej Panny Márie. V reholi prežila len 13 rokov... 

 

Bola to jednoduchá sestra z druhého chóru, ktorý bol pred II. vatikánskym koncilom určený k manuálnym prácam. Bez vzdelania, bez vena... Nezaujímavá zelenooká ryšavka, ktorá dokázala robiť obyčajné veci s neobyčajnou láskou...

A dnes je Božím darom pre svet. Mystičkou, ktorej je zasvätených 78 kostolov a kaplniek na celom svete. Rehoľnicou, ktorej denník je oficiálne preložený do viac než 35 jazykov. Apoštolkou, ktorej relikvie sa nachádzajú v 111 krajinách sveta a v 73 farnostiach na Slovensku...

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme,  to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene.

Nezabudla. Viac než 250 000 poďakovaní ročne svedčí o jej ozaj neobmedzenom konaní pre nás.

Lebo poslední raz budú prví...

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk