Kontakt

Farnosť Božieho milosrdenstva Trnava - Prednádražie

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trnava - Prednádražie

Botanická ulica 52

917 08 Trnava

IČO: 42155398

kňaz vo farnosti: Vdp. Mgr. Marián Díreš, farár

Tel.: 0904 283 644 

E-mail: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK09 0900 0000 0050 3448 5790

GPS Loc: 48°22'26.5"N, 17°34'11.8"E