Rodinný zbor Faustínček

"Spievajte spoločnú pieseň, zvelebujte Pána pre jeho diela!"   Sir 39,19

 

Vitajte na stránke rodinného zboru Faustínček.

 

Náš zbor vznikol v septembri v roku 2013 s cieľom doprevádzať pravidelne nedeľnú sv. omšu. Nie sme klasický detský zbor, ale ako náš názov naznačuje - sme rodinný zbor. Znamená to, že v našom zbore spievame a hráme malí i veľkí - deti, mladí i rodičia. Tak ako je to aj v rodine. A tak tvoríme aj my navzájom jednu krásnu Božiu rodinu, ktorá chce svojím spevom oslavovať nášho Nebeského Otca.

 

Naším hlavným poslaním vždy bola a je služba spevu na svätých omšiach v nedeľu o 10:30 hod. v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Prednádraží. Stretávame sa vždy v nedeľu o 10:00.

Tak ako plynie čas, aj náš zbor sa formuje, teda formuje ho sám Pán. A to doslovne pociťujeme v mnohé chvíle, ktoré zažívame.

 

Okrem spevu na sv. omšiach sa zúčastňujeme aj iných podujatí - spievame na vianočných trhoch, zapájame sa do Dobrej noviny, spievame na slávnostiach 1. sv. prijímania, pripravujeme koncerty vo farnosti, ale i vo vzdialenejších miestach, kde sme pozvaní, doprevádzali sme spevom svadobnú sv. omšu, pripravujeme hrané scénky a mnohé iné malé "účasti" na Božom veľkom diele.

 

Všetci v zbore sa snažíme vytvárať spoločenstvo, a tak okrem nácvikov piesní sa spolu raz mesačne stretáme aj na stretkách spevokolu, kde hráme divadielka, modlíme sa, spievame, veselo tvoríme, bližšie spoznávame nášho Boha, hráme sa, tancujeme a na záver máme spoločné agape. Spolu sa obohacujeme radosťou a jedinečnosťou, ktorú do každého z nás vložil Pán.

 

Sme otvorené spoločenstvo, kde radi privítame nových spevákov aj hudobníkov - bez vekového obmedzenia - deti, mladých aj rodičov. Stretávame sa každý pondelok o 17.00 hod. v Pastoračnom centre. Nácviky začíname modlitbou, pokračujeme nácvikom piesní a naše stretnutia ukončíme spoločnou modlitbou. V nedeľu sa stretávame v Pastoračnom centre o 10:00 hod, rozospievame sa a pripravíme sa na sv. omšu.

 

Ak ťa naše riadky oslovili, ak máš túžbu vo svojim srdci priblížiť sa k Bohu, piesňami Ho oslavovať, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva alebo túžiš s nami sa modliť, ak chceš zakúsiť Boží dotyk, si vítaný! Nezáleži na tom, koľko máš rokov, či si dieťa alebo dospelý či si chlapec alebo dievča, zaleží len na tom, či máš otvorené srdce pre Pána. 

 

"Kto spieva, dvakrát sa modlí."