Držme sa lana Božieho slova 05.03.2017

 

Na svätej omši Prvú pôstnu nedeľu sme počuli, ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami. Držal sa slov svojho Otca. Hoci mu diabol ponúkal moc, bohatstvo a vládu, ak mu bude slúžiť, on sa nedal zviesť. Dal nám všetkým príklad, ako odolať. Božie slovo je ako lano, ktoré nás istí, aby sme nespadli, ale bezpečne vyšli až hore – do neba. Kto sa toho lana pustí, spadne do hlbokej priepasti a ublíži si. Nech nás počas tohto pôstneho obdobia Božie slovo sprevádza, aby sme zostali verní kresťanským hodnotám. Nezľaknime sa obety a námahy, verme evanjeliu, buďme pokorní, dobrosrdeční a držme sa nášho Pána Ježiša Krista. 

Držme sa lana Božieho slova 05.03.2017

Vonkajšia krása je pominuteľná, vnútorná je nesmrteľná 13.11.2016

Vyzerá to tak, že naše domy, postavené z kameňa, či tehál nás prežijú. Ale pri pohľade na rôzne zrúcaniny je nám jasné, že ako povedal Ježiš v evanjeliu, ktoré sa čítalo v nedeľu 13. novembra: „Prídu dni, kedy z toho čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ My máme však nesmrteľnú dušu a naše telá budú vzkriesené. Ak vytrváme vo viere a v láske, zachováme si život. Chráňme si dom, ktorým je náš život.

 

 

 

Verím vo vzkriesenie tela a večný život. 06.11.2016

Prvá novembrová nedeľa sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva niesla v znamení viery vo vzkriesenie a večný život. Pán Ježiš v rozhovore so saducejmi, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie, hovoril o tom, že mŕtvi naozaj vstanú, lebo Boh je Bohom živých a nie mŕtvych. Aj samotná príroda o tom svedčí. Semienko zasadené do zeme vzklíči a vyrastie z neho rastlina. Z húsenice sa po zakuklení stane nádherný motýľ. Viera v zmŕtvychvstanie patrí k základnému kresťanskému učeniu a prináša so sebou posolstvo o večnom živote. 

 

Zachej a Ježiš 30.10.2016

1 | 2 | 3 >>

Poslednú októbrovú nedeľu sme počuli evanjelium o stretnutí Ježiša so Zachejom. Zachej, ktorý bol v Jerichu hlavným mýtnikom a bol veľmi bohatý, zatúžil vidieť Ježiša. Vyliezol preto na strom - planý figovník. Ježiš vstúpil do jeho domu a priniesol  spásu do jeho života. Z veľkého hriešnika sa stal najšťastnejší človek na svete. Zmenil svoj osud. Od tej chvíle jeho skutky prinášali už len dobré ovocie. Nech tento príbeh pomôže aj nám prestať páchať hriechy a hľadať spôsob ako spasiť svoju dušu. Ježiš je k dispozícii aj nám. Prijmime ho a robme všetko preto, aby v nás zostal.

 

 

Misijná nedeľa v pastoračnom centre 23.10.2016

1 | 2 | 3 | 4 >>

Rozdávať radosť, ísť cestou nádeje

09.10.2016 10:30

Druhú októbrovú nedeľu sme pri počúvaní Evanjelia boli svedkami toho, ako Pán Ježiš uzdravil desiatych malomocných. Zmenil ich životy. Ich smútok premenil na radosť, ich plač na úsmev. 9. október je dňom starostlivosti o dlhodobo, či nevyliečiteľne chorých. Prinášať ľuďom radosť do ich života, vyčariť im úsmev na tvári, spríjemniť im dni, to môžeme a máme aj my. Minulý piatok 7. októbra bol Svetovým dňom úsmevu. Rozdávať „smajlíkov“ chceme aj my, deti z Pastoračného centra Božieho milosrdenstva. Nech aj vďaka nám je život našich bratov a sestier plný úsmevu, radosti a pokoja. Tak sa beznádej a zúfalstvo premení nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme k životu.

 

Daj nám väčšiu vieru

02.10.2016 10:30

Prvú októbrovú nedeľu sme v Pastoračnom centre počuli ako sa apoštoli obrátili na Pána Ježiša s prosbou: "Daj nám väčšiu vieru." Kto je silný vo viere, nemôže byť slabý ani v láske. Viera v Boha, ktorý sa stal človekom, aby nás zachránil, má pre nás veľkú hodnotu. Aj my, deti, chceme, aby v nás viera, ktorú nám odovzdali naši rodičia, rástla.   

 

So srdcom plným radostí

25.09.2016 10:30

Posledná septembrová nedeľa sa slávila ako Svetový deň srdca. So srdcom plným radostí  prišiel aj každý z nás do Pastoračného centra za Pánom Ježišom. Jeho srdce je plné lásky a túži po tej našej. Oslavujme nášho Boha, túžme po spáse, rozdávajme radosť a robme svet lepším.