Korunka Božieho milosrdenstva

 

Na začiatku sa modlí:

Otče náš, Zdravas' Mária, Verím v Boha.

Na velkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu
i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.


Na malých zrnkách:

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát)

Na konci sa modlí:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).