Bohoslužobný poriadok

v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva - Vianoce 2016

 

24. 12. /sobota/  Štedrý deň:

16:00 - svätá omša na vigíliu

22:00 - svätá omša v noci

 

25. 12. /nedeľa/  Narodenie Pána (Prvý sviatok vianočný):

7:30 – svätá omša na úsvite

9:00, 10:30 – sväté omše

 

26. 12. /pondelok/  Svätého Štefana (Druhý sviatok vianočný):

7:30, 9:00, 10:30 – sväté omše

 

28. a 29. 12. /stredu a štvrtok/:

18:00 – svätá omša

 

30. 12. /piatok/  Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa:

18:00 – svätá omša spojená s obnovením manželských sľubov

 

31. 12. /sobota/  Posledný deň v roku 2016:

17:00 – svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka

 

1. 1. 2017 /nedeľa/  Nový rok, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky:

7:30, 9:00, 10:30 – sväté omše