Archív článkov

Festival mladých rodín

17.06.2017 00:00
Na budúci víkend 17.-18.6. sa v saleziáskom stredisku na Kopánke uskutoční tradičný Festival mladých rodín s bohatým programom pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na plagáte.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

15.06.2017 00:00
    Vo štvrtok 15.06. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod. Na konci večernej svätej omše bude aj Eucharistická procesia. Prvoprijímajúce, ale aj tie mladšie deti môžu prísť s košíkmi...

40 rokov od kňazskej vysviacky

12.06.2017 10:00
V pondelok /12. 6./ o 10:00 hod. bude v Bazilike sv. Mikuláša slávnostná sv. omša, pri ktorej náš pán dekan Stanislav Vojtko a jeho spolužiaci – kňazi z celého Slovenska poďakujú Pánu Bohu za 40 rokov od kňazskej vysviacky. Celebrovať bude arcibiskup Ján Orosch a kázať...

Diakonská vysviacka

10.06.2017 15:30
V sobotu /10. 6./ o 15:30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa kňazská aj diakonská vysviacka. Modlime sa za nových služobníkov oltára.

Rodinný zbor Faustínček

09.06.2017 16:45
Rodinný zbor Faustínček spieva na oslavu nášho Boha. Nácviky zboru budú bývať pravidelne každý piatok od 16:45 hod. Nácviky budeme končiť pred pobožnosťou krížovej cesty o 17.30 hod. Na nácviky i modlitbu pozývame všetky deti i rodičov, ktorí sa chcú zapojiť do tejto Božej oslavy svojim radostným...

Dekanská vizitácia

07.06.2017 18:00
V stredu sa v našej farnosti koná dekanská vizitácia. Trnavský dekan bude o 18:00 hod. celebrovať svätú omšu a predtým vizitovať farnosť. 

Hodina Božieho milosrdenstva

04.06.2017 15:00
04.06.2017 popoludní pozývame na modlitby pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15:00 hod. - Hodina Božieho milosrdenstva.

Gospelový festival LUMEN

02.06.2017 00:00
Organizátori pozývajú mládež na 25. jubilejný ročník gospelového festivalu Lumen  v dňoch 2. - 3. júna 2017 v Trnave. Viac informácii nájdete na www.fln.sk.

Sv. omša za nenarodené deti

01.06.2017 16:00
Dňa 01.06. (štvrtok) o 16.00 bude sv. omša za nenarodené deti. Po sv. omši organizátori prosia, aby sa všetci pripojili k pochodu smerom na polikliniku Družba. Tam bude prebiehať modlitbové stretnutie.

Dobrovoľníci deťom

01.06.2017 00:00
Dobrovoľníci deťom - štvrtok /1. 6./ na Trojičnom námestí 

Biblia očami detí

30.05.2017 10:00
Biblia očami detí – utorok /30.5./ o 10:00 v Centre pre rodinu.

Zbierka na katolícke masmédiá

28.05.2017 00:00
V nedeľu 28.5. sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

Novéna k Duchu Svätému

26.05.2017 18:00
Piatok /26.5./ sa začína Novéna k Duchu Svätému. 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

25.05.2017 00:00
Štvrok /25.5./ je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše sú o 07.00 hod a 18.00 hod.

Slávnostná svätú omšu, pri ktorej budú uvedení do úradu noví kanonici Trnavskej arcidiecézy

24.05.2017 18:30
Stredu /24.5./ o 18:30 hod. v Bazilike sv. Mikuláša bude otec arcibiskup Ján Orosch celebrovať slávnostnú svätú omšu, pri ktorej budú uvedení do úradu noví kanonici Trnavskej arcidiecézy. Z rozhodnutia otca arcibiskupa bola obnovená Kapitula pri Bazilike sv. Miuláša. Z tohto...

Deň rodiny

21.05.2017 11:00
Centrum pomoci pre rodinu a mesto Trnava pozýva na 8. ročník podujatia Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája. O 11:00 bude sv. omša v jezuitskom kostole. Popoludní o 15:00 bude zábavno-kultúrne podujatie a sprievodný program v Mariánskej sále a na nádvorí pre rodiny s...

Stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému „Prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete".

19.05.2017 16:00
Vydavateľstvo Dobrá kniha pozýva piatok /19.5./ o 16:00 hod. do Auly Pazmaneum na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému „Prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete“, spojené s prezentáciou knihy „Globálna vojna proti kresťanom“. 

Pocta svätému Jánovi Pavlovi II.

18.05.2017 16:30
Štvrtok /18.5./ si pripomíname narodenie sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti bude jedenáste stretnutie jeho ctiteľov pri jeho soche na Univerzitnom nám. o 16:30 hod.

Tradičná pešia púť do Modranky k Loretánskej Panne Márii.

14.05.2017 09:00
V nedeľu /14. 5./ sa uskutoční tradičná pešia  púť do Modranky k Loretánskej Panne Márii. O 9.00 hod. pred Bazilikou pútnici dostanú požehnanie na cestu. Slávostná sv. omša v Modranke sa začína o 10.30 hod.

V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.

13.05.2017 00:00
V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.   Deti prvú sv. spoveď a slávnosť 1. sv. prijímania mali v Kostole sv. Jakuba v Trnave – u františkánov. 27 detí prvý krát sa zmierilo s Otcom vo sviatosti...

Zbierka na kňazský seminár

07.05.2017 00:00
V nedeľu 07.05.2017 sa koná zbierka na kňazský seminár.

Fatimská sobota

06.05.2017 10:00
V sobotu /6. 5./ sa koná v Bazilike sv. Mikuláša arcidiecézna fatimská sobota o 10:00 hod. Celebrovať bude o. arcibiskup Ján Orosch aj s kňazmi diecézy. Téma stretnutia: Otcovstvo a materstvo. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Veľkonočný benefičný koncert

29.04.2017 15:00
Nezisková organizácia Svetlo, ktorá prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb Svetlo – Domov pre seniorov pozýva na Veľkonočný benefičný koncert v sobotu 29. apíla o 15:00 hod. v Kostole sv. Jakuba v Trnave. Na koncerte vystúpi zbor Chorus misericorias Dei.

Slávenie trojdnia - Sviatok Božieho milosrdenstva

23.04.2017 00:00
Pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva sa v našej farnosti uskutoční slávenie trojdnia. Začneme v piatok svätou omšou o 18:00, ktorú príde celebrovať riaditeľ SSV vdp. Ivan Šulík. V sobotu večer o 18:00 hod. bude tiež svätá omša, hl. celebrantom bude vdp. Martin...

Púť mužov v Šaštíne

22.04.2017 13:30
V Šaštíne sa koná púť mužov v sobotu /22. 4./

Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia

21.04.2017 18:00
Slávili sme sviatok Božieho milosrdenstva. Stalo sa akousi tradíciou, že naša farnosť sa každoročne pripravuje na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva deviatnikom, ktorý sa modlíme pred každou svätou omšou a tzv. trojdním. Tohtoročným mottom bol citát: Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš...

Farská poklona

20.04.2017 10:00
Vo štvrtok /20. 4./ sa koná farská poklona. Sviatosť oltárna bude vystavená od 10:00 hod. do večernej svätej omše. O 17:30 bude spoločná adorácia.

Celotrnavská novéna k Božiemu Milosrdenstvu

18.04.2017 00:00
Spoločenstvo rodín v Trnave vyzýva na zapojenie sa do celotrnavskej novény k Božiemu Milosrdenstvu. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by sa záväzne v určený deň pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva v tú hodinu, na ktorú sa zapíšu do vystaveného rozpisu. Náš deň je utorok 18. 4.

Veľkonočná nedeľa

16.04.2017 00:00
Veľkonočná nedeľa: Pri sv. omši sa požehnávajú pokrmy. Koná sa aj  veľkonočná ofera. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

BIELA SOBOTA 2017

15.04.2017 20:00

Biela sobota

15.04.2017 10:00
Biela sobota:  - vyloženie Sviatosti oltárnej o 10:00 hod. Aspoň dvaja sa zapíšte, aby sme mali istotu, že tu po celý deň niekto bude. Rozpis je na chodbe.  Na Vigíliu sa začínajú obrady vonku požehnaním ohňa, pri sv. omši si budeme obnovovať krstné sľuby. Sviečku si môžete...

Veľký piatok

14.04.2017 12:00
Veľký piatok:  - Deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.  - Začiatok Novény k Božiemu milosrdenstvu. Tento DEVIATNIK bude každý deň od Veľkého piatku vždy pred Svätou omšou.  - Adorácia Sviatosti oltárnej v Božom hrobe: do 19:00 hod.

Tiché nesenie kríža 2017

14.04.2017 12:00

Zelený štvrtok - krížová cesta

13.04.2017 21:00
Na Zelený štvrtok na Kalvárii o 21:00 bude krížová cesta. 

Zelený štvrtok - Missa chrismatis

13.04.2017 09:30
Na Zelený štvrtok bude v Katedrále o 9:30 Missa chrismatis. 

Utorkové katechézy

11.04.2017 00:00
Pátri jezuiti pozývajú na utorkové katechézy počas sv. omší o 7.00 a o 17.00 hod. na tému: „Sedem posledných slov Pána Ježiša na kríži.“

Krížová cesta na kalvárii

09.04.2017 15:00
Krížové cesty na trnavskej Kalvárii sa budú konať každú pôstnu nedeľu o 15.00 hod.   

Kvetná nedeľa

09.04.2017 00:00
Na Kvetnú nedeľu si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Požehnávajú sa ratolesti, spievajú sa pašie, začne sa sláviť tzv. Veľký týždeň.

Upratovanie pastoračného centra

08.04.2017 10:00
V sobotu /8. 4./ sa upratuje Pastoračné centrum od 10:00 hod. Prosím vás o vašu účasť. 

Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov

01.04.2017 15:00
V sobotu /1.4./ sa bude v Pastoračnom centre vysluhovať sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov od 15.00 do 17.00. Potom je /o 17.00/ svätá omša spojená z vysluhovaním sviatosti chorých.

Fatimská sobota v Bazilike sv. Mikuláša

01.04.2017 10:00
Pozývame Vás na Fatimskú sobotu /1.4./ o 10.00 do Baziliky sv. Mikuláša. Téma: Riešenie kríz, úzkostí a ťažkostí v manželskom a rodinnom živote. Kazateľ: vsdp. dekan Peter Šimko zo Smoleníc.

Stretnutie členov farskej rady

30.03.2017 18:40
Vo štvrtok /30.3./ po svätej omši bude stretnutie členov farskej rady.

Prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988

27.03.2017 18:00
V pondelok /27. 3./ 2017 o 18.00 bude v Centre pomoci pre rodinu pri kostole Jezuitov prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. Prednáša historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.

Zmena zimného času na letný

26.03.2017 03:00
V nedeľu 26.03:2017 o 02:00 hod si posunieme hodinky o jednu hodinu dopredu, pretože sa mení zimný čas na letný.

Úvodná sv. omša k celoslovenského projektu „9 mesiacov za život“

25.03.2017 10:00
Od 25. 3. do 25. 12. prebieha projekt „9 mesiacov za život“. Úvodná sv. omša  bude v sobotu 25.3. o 10.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša a po nej modlitbový sprievod k poliklinike.

Raňajky pred Pastoračným centrom na slávnosť Zvestovania Pána alebo 25. marec – meniny pána farára Mariána

25.03.2017 08:00
Dnes je slávnosť Zvestovania Pána, čo sme aj slávili pri svätej omši ráno o 8. hodine. V homílii pán farár spomenul veľa biblických mien, ktoré súvisia s dnešnou slávnosťou. Anjela Gabriela, Pannu Máriu, sv. Jozefa, Dávida, Jakubov rod, ale i meno Ježiš – ktoré dáva Boh svojmu...

25. marec je Dňom počatého dieťaťa

25.03.2017 00:00
25. marec je aj Dňom počatého dieťaťa. Symbolickým vyjadrením práva dieťaťa na život je nosenie bielej stužky.  

Zbierka na stavbu kostola

19.03.2017 00:00
V nedeľu 19.3. sa koná zbierka na stavbu kostola. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Zbierka na stavbu kostola

19.03.2017 00:00
V nedeľu 19.3. sa konala zbierka na stavbu kostola. Vyzbieralo sa 2.000,- EUR. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Vo veku 84 rokov zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup

18.03.2017 11:38
Česko 18. marca - Vo veku 84 rokov dnes zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup. Zomrel v Prahe po zápase s rakovinou. Kardinál Miloslav Vlk bol v rokoch 1991-2010 pražským arcibiskupom a českým prímasom. V rokoch 1991-1993 bol predsedom Konferencie...

Školenie dobrovoľníkov ku Dňu počatého dieťaťa

15.03.2017 15:00
Fórum života oznamuje: Školenie dobrovoľníkov ku Dňu počatého dieťaťa bude v stredu 15.3. o 15.00 hod. v Centre pomoci pre rodinu vedľa jezuitského kostola. 

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii 2017

12.03.2017 15:00
Ak je cesta jednotvárna a ťažká, ak vedie do hrobu, viem, že za hrobom nás čakáš Ty vo svojej sláve. Pane, pomôž nám neochvejne kráčať za Tebou; daj, aby sme Ťa stále videli a pomáhali Ti v našich bratoch. Amen.

Hodinka Božieho milosrdenstva

05.03.2017 15:00
Každú prvú nedeľu, sa budeme v Pastoračnom centre popoludní o 15:00 hod. modliť Korunku Božieho milosrdenstva.  

Držme sa lana Božieho slova

05.03.2017 10:30
Na svätej omši Prvú pôstnu nedeľu sme počuli, ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami. Držal sa slov svojho Otca. Hoci mu diabol ponúkal moc, bohatstvo a vládu, ak mu bude slúžiť, on sa nedal zviesť. Dal nám všetkým príklad, ako odolať. Božie slovo je ako lano, ktoré nás istí, aby sme nespadli,...

Jarná zbierka na charitu

05.03.2017 00:00
V nedeľu 5.3. sa koná celoslovenská jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary. V ten deň sa bude konať prostredníctvom dotazníkov aj anketa Trnavskej arcidiecéznej charity o návrhoch na rozširovanie služieb charity. 

Popolcová streda

01.03.2017 18:00
V stredu 1. 3. je Popolcová streda, ktorou sa začína Pôstne odobie. Pri svätej omši bude obrad značenia popolom. Popolcová streda je dňom pokánia, kedy zachovávame prísny pôst  a zdržiavame sa pritom mäsitého pokrmu.  

Fašiangové posedenie pre dospelých

25.02.2017 15:00
V sobotu 25. 2. sa v Pastoračnom centre bude konať Fašiangové posedenie pre dospelých od 15:00 do 17:00 hod. Môžete niečo dobré napiecť a priniesť. Pastoračné centrum pripravíme na akciu v piatok po svätej omši.  

Fašiangové posedenie 2017

25.02.2017 15:00
Okrem karnevalu pre deti naša farnosť na sobotné popoludnie 25. februára pripravila fašiangové posedenie aj pre rodiny a starších. Čas, kedy môžeme odhodiť na chvíľu svoje povinnosti a zabaviť sa pri dobrom jedle a príjemnej zábave. Program bol pestrý. V úvode nám zahrali Magdaléna...

22. februára ....

22.02.2017 00:00
...si pripomíname 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista sv. sestre Faustíne v kláštore v Plocku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo srdca prebodnutého...

Karneval pre deti 2017

18.02.2017 15:00
V sobotu 18. februára od 15:00 do 17:00 bude v Pastoračnom centre Karneval pre deti. Prosíme ochotných ľudí o pomoc pri organizovaní. Prihláste sa v sakristii.  

Karneval pre deti 2017

18.02.2017 15:00
Ako každoročne, tak i tento rok sme spestrili fašiangové obdobie karnevalom pre deti. Mravčekovia, Lienky a Chrobáčik so svojou scénkou, kráľovné, víly, rytier, námorník,  zvieratká  - jednoducho rôzne  postavičky premenili v sobotu popoludní 18. januára naše...

Mládežnícky ples Trnavskej arcidiecézy

18.02.2017 00:00
Komisia pre mládež pozýva mladých od 15 rokov na Mádežnícky ples Trnavskej arcidiecézy, ktorý sa koná 18. 2. v Dvorníkoch. Bližšie inforácie sú na plagáte.

15. február - sv. sestra Faustína Kowalská, blahoslavený vdp. prof. Michal Sopočko

15.02.2017 00:00
Na stredu 15. februára pripadajú rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín...

Národný týždeň manželstva

13.02.2017 00:00
Od 13. do 19. 2. prebieha Národný týždeň manželstva (NTM) - celoslovenská kampaň s témou: MANŽELSTVO - SPOLU NA CESTE. Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu, pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Viac info:...

Karneval v Mariánskej sále u Jezuitov - „Tajomný svet rozprávok a filmových príbehov“

12.02.2017 15:00
V nedeľu 12.02. popoludní o 15.00 hod. sa začína karneval v Mariánskej sále u jezuitov.  Téma karnevalu: „Tajomný svet rozprávok a filmových príbehov“.

Zbierka na stavbu kostola

12.02.2017 00:00
V nedeľu 12. 2. sa koná zbierka na stavbu kostola.

Zbierka na stavbu kostola

12.02.2017 00:00
V nedeľu 12.02.2017 sa konala zbierka na stavbu kostola. Vyzbieralo sa 2 780,- EUR. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.

Svätá omša v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých

11.02.2017 10:00
V sobotu /11. 2./ o 10.00 hod. nás otec arcibiskup Ján Orosch pozýva na svätú omšu do Baziliky sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých.

Organizačné stretnutie na Karneval pre deti a Fašiangové posedenie pre dospelých

08.02.2017 18:30
V sobotu 18. februára od 15:00 do 17:00 bude v Pastoračnom centre Karneval pre deti, ďalšiu sobotu 25. februára Fašiangové posedenie pre dospelých. Prosíme ochotných ľudí o pomoc pri organizovaní. Organizačné stretnutie bude v stredu /8. 2./ po svätej omši.

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2017 18:00
V piatok /3. 2./ sa na konci svätej omše bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Stretnutie farskej rady

02.02.2017 18:30
Vo štvrtok /2. 2./ po svätej omši bude stretnutie členov farskej rady.

Požehnávanie hromničných sviec

02.02.2017 18:00
Vo štvrtok /2. 2./ sa na začiatku svätej omše budú požehnávať hromničné sviece. 

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

01.02.2017 18:00
V stredu /1. 2./ od 18:00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Zbierka na katolícke školy.

22.01.2017 00:00
V nedeľu /22.1./ sa koná zbierka na katolícke školy.

Krakovské sanktuárium v číslach

14.01.2017 00:00
Jubilejný svätý rok milosrdenstva bol pre Cirkev veľkým požehnaním. Svedčí o tom aj rekordný počet pútnikov, ktorí navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove: okolo 5 miliónov zo 180 krajín sveta! Len zo Slovenska ich bolo 56 000! V slovenčine odznelo 164 príhovorov a...

Živé jasličky

06.01.2017 17:00
Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelárskej Paseke (v blízkosti obce Kráľová pri Senci) v troch termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00 hod.

My, traja králi z východu

06.01.2017 10:30
My, traja králi z východu vinšujeme vám, aby ste mali doma pohodu, aby ste múdri ako my boli a peňazí hojnosť mali. V tieto sviatky vianočné vinšujeme  vám srdečne, veľa zdravia, šťastia, pokoj stály, aby ste sa ničoho nebáli a po celý rok dobre mali. Nech Vám na nebi...

Slávnosť Zjavenia Pána

06.01.2017 00:00
Piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.30, 9.00 o 10.30 hod.

Úplné odpustky

01.01.2017 00:00
V nedeľu 1. 1. môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý.

Novoročný vinš

01.01.2017 00:00
Milí moji farníci, nech ste všetci zlatí, nech vám v tomto roku zvýšia dôchodky i platy. Nech ste zdraví ako ryby, nech neurobíte v tohtoročných rozhodnutiach žiadne chyby. Nech máte zdravé zúbky, červené líčka a silné nôžky, nech nenarastú vám na hlave rožky. Nech dokážete zvládnuť...

Ďakovná pobožnosť na konci roka.

31.12.2016 17:00
V sobotu 31. 12. bude sv. omša o 17.00 s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa počas pobožnosti zúčastní na speve hymnu  Teba, Bože chválime, môže získať za obvyklých podmienok úplé odpustky. 

Obnovenie manželských sľubov

30.12.2016 18:00
V piatok 30. 12. počas sv. omše o 18.00 si manželské páry môžu obnoviť manželské sľuby.

Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú na ďakovnú svätú omšu

28.12.2016 17:00
Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti zavŕšenia projektu v stredu 28. 12. o 17.00 hod.v Jezuitskom kostole. 

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi

25.12.2016 10:30
Na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce sa teší každé dieťa. Sú o láske Boha k človeku. Pozývajú nás prežívať život v rozdávaní pokoja a radosti.  Vyzývajú nás k vzájomnej úcte a podnecujú k láske jedného voči druhému. Nech v srdciach nás všetkých sa narodí...

Farská ofera

25.12.2016 00:00
Budúcu nedeľu, na slávnosť Narodenia Pána sa koná farská ofera. Pán Boh odmeň Všu štedrosť.

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí

17.12.2016 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený so zapaľovaním sviec na adventnom venci, vždy v sobotu o 17:00 hod.   

Upratovanie pastoračného centra

17.12.2016 10:00
V sobotu 17.12. o 10:00 sa upratuje Pastoračné centrum. Príďte pomôcť.

Vianočná sviatosť zmierenia

10.12.2016 15:00
V sobotu 10.12. sa bude vysluhovať vianočná sviatosť zmierenia od 15:00 do 17:00 za účasti viacerých kňazov. O 17:00 bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2016 00:00
Vo štvrtok 8. 12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod.

Prišiel svätý Mikuláš 2016

06.12.2016 18:30

Modlitby chvál

05.12.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 5. 12. od 18:30 h. v jezuitskom kostole. 

Prvá adventná nedeľa - požehnávanie adventných vencov

27.11.2016 00:00
Nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Budúca nedeľa 27.11.2016 je už prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

Zbierka na charitu

27.11.2016 00:00
27.11:2016 je zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Adventný chorálový koncert

26.11.2016 19:00
Pozývame Vás na tradičný ADVENTNÝ CHORÁLOVÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.11. o 19,00 v kostole sv. Jakuba. Svoje umenie nám predvedie Schola Gregoriana Bratislavensis pod dirigentskou taktovkou Milana Kolena. Vstup na koncert je voľný.  

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí s príhovorom nášho pána farára

26.11.2016 17:00

Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia zboru

26.11.2016 15:30
O 15:30 sa v Jezuitskom kostole uskutoční slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia vzniku zboru Cantica Sacra Tyrnaviae. 

Biblia očami detí

22.11.2016 10:00
Matky s deťmi pozývame na Bibliu očami detí utorok 22.11. o 10:00 do Centra pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava (vedľa Jezuitského kostola).

Boli sme na Trnavskej novéne 2016 ...

21.11.2016 18:00
Deväť novembrových dní je každoročne pre Trnavu a pútnikov prichádzajúcich do tohto mesta dňami, v ktorých si zvlášť vyprosujeme od Trnavskej Panny Márie milosti pre seba, ale i pre iných. Kazatelia jednotlivých dní sa pokúsili nám vysvetliť, ako aplikovať do každodenného života...

Svätá omša spojená aj s procesiou nesenia milostivého obrazu Panny Márie

20.11.2016 09:30
V nedeľu 20.11.2016 je svätá omša v Bazilike sv. Mikuláša o 9:30 hod. spojená aj s procesiou nesenia milostivého obrazu Panny Márie.

Trnavská novéna vo Svätom roku milosrdenstva 2016

13.11.2016 18:00
V čase od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna. Počas nej sväté omše (okrem nedele) v Pastoračnom centre nebudú. Nahlásené úmysly budú odslúžené v Bazilike sv. Mikuláša večer o 18.00 hod. Podrobný program púte je na plagáte na nástenke.  
Záznamy: 101 - 200 zo 481
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>