Archív článkov

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Modlitby Taizé v Trnave

08.06.2018 19:00
V piatok o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

31.05.2018 18:00
Vo štvrtok /31.5./ je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po svätej omši bude Eucharistická procesia k štyrom oltárikom. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať úplné odpustky.

Zbierka na katolícke masmédiá

13.05.2018 00:00
V nedeľu /13.5./ je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Diecézne stretnutie matiek

13.05.2018 00:00
V nedeľu /13.5./ sa v Šaštíne - Strážoch koná diecézne stretnutie matiek. Bližšie informácie na plagáte na nástenke.

Druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí vo františkánskom kostole

12.05.2018 10:00
V sobotu /12.5./ sa koná druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí vo františkánskom kostole o 10.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému

11.05.2018 18:00
V piatok /11.5./ začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa ju budeme vždy na začiatku svätej omše.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

10.05.2018 00:00
 Vo štvrtok /10.5./ je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.  

Modlitby chvál v jezuitskom kostole

07.05.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok /7.5./ od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Súčasťou stretnutia bude aj prednáška na tému "Dôveruj Pánovi celým srdcom". K dispozícii bude aj detská služba a sviatosť zmierenia.

Prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí o 10.00 hod. vo františkánskom kostole.

05.05.2018 10:00
V sobotu /5.5./ sa koná prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí o 10.00 hod. vo františkánskom kostole.  

V piatok /27.4./ je svätá omša o 17:45 hod.

27.04.2018 17:45
V piatok /27.4./ je svätá omša o 17:45 hod.  

Zbierka na kňazský seminár

22.04.2018 00:00
V nedeľu /22. 4./ sa koná Zbierka na kňazský seminár. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Výročná farská poklona

20.04.2018 10:00
V piatok /20. 4./ sa v našej farnosti koná výročná farská poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená od 10.00 do 17.45 hod.  

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2018 00:00
Od 16.4. do 22.4. je Týždeň modlitieb za duchovné povolania, k čomu nás vyzýva Svätý Otec František. Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera.

Modlitba chvál

09.04.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 9. apríla 2018 od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Súčasťou stretnutia bude aj prednáška na tému "Soľ a svetlo". K dispozícii bude aj detská služba a sviatosť zmierenia. Všetci ste srdečne pozvaní.  

Oslava sviatku Božieho milosrdenstva

08.04.2018 10:30

Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

08.04.2018 00:00
Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu BM nábožne uctí tento obraz a splní podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, Modlitba Pána, Verím v Boha a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Celotrnavská novéna k Božiemu Milosrdentvu

03.04.2018 00:00
Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva zapojiť sa do celotrnavskej novény k Božiemu Milosrdenstvu. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by sa záväzne v určený deň pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva v tú hodinu, na ktorú sa zapíšu do vystaveného rozpisu. Náš deň je utorok 3. 4.  

Veľkonočná nedeľa

01.04.2018 00:00
Veľkonočná nedeľa: Pri sv. omši sa požehnávajú pokrmy. Koná sa aj  veľkonočná ofera. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.  

Veľkonočná vigília

31.03.2018 19:30
Na Veľkonočnú vigíliu sa začínajú obrady vonku požehnaním ohňa, pri sv. omši si budeme obnovovať krstné sľuby. Sviečku si môžete priniesť, alebo zakúpiť vo vestibule.  

Biela sobota - vyloženie Sviatosti oltárnej

31.03.2018 10:00
Biela sobota: vyloženie Sviatosti oltárnej o 10.00 hod. Aspoň dvaja sa zapíšte, aby sme mali istotu, že tu po celý deň niekto bude. Rozpis je na výveske.  

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Tiché nesenie kríža

30.03.2018 12:00
Veľký piatok: Deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Tiché nesenie kríža o 12.00 hod. - od Pastoračného centra ulicami Prednádražia smerom na Trojičné nám., odtiaľ o 13.00 hod. na Kalváriu. Začiatok Novény k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia pri Božom hrobe do...

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

29.03.2018 21:00
Zelený štvrtok:  Na Kalvárii: 21:00 Pobožnosť krížovej cesty.  

Missa chrismatis

29.03.2018 09:30
Zelený štvrtok: Katedrála: 9.30 hod. Missa chrismatis.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

25.03.2018 15:00
Na Kalvárii je pobožnosť krížovej cesty v nedeľu popoludní o 15.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu

25.03.2018 15:00
Naša farnosť má na starosti pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu /25.3./. Kto by sa chcel pridať, nahláste sa u pani Novosedlíkovej. 

Kvetná nedeľa

25.03.2018 00:00
Nedeľa 25.03.2018 je Kvetnou nedeľou. Súčasťou každej svätej omše v ten deň bude na začiatku požehnávanie ratolestí a sprievod, ktorým si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pri svätých omšiach sa spievajú pašie.  

Upratovanie pastoračného centra

24.03.2018 15:00
V sobotu /24.3./ sa bude upratovať Pastoračné centrum. Prosíme Vás o Vašu účasť. Začneme o 15:00 hod.  

Pobožnosť krížovej cesty v Pastoračnom centre

23.03.2018 17:20
V piatok sa pred svätou omšou počas pôstneho obdobia modlíme krížovú cestu. Začiatok pobožnosti je o 17:20 hod. 

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov

18.03.2018 00:00
Budúcu nedeľu /18.3./ sa koná zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.    

Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov.

17.03.2018 15:00
Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov sa v Pastoračnom centre BM bude vysluhovať v sobotu /17.3./ od 15.00 do 17.00 hod. O 17.00 hod. bude svätá omša s obradom pomazania chorých.  

Prezentácia fotografií a beseda s manželmi Jaborníkovcami o ich pôsobení v Keni

09.03.2018 18:35
Pozývame vás na zaujímavé stretnutie s manželmi Jaborníkovcami o ich pôsobení v Keni. Prezentácia fotografií a beseda s nimi sa uskutoční v piatok /9.3./ večer po svätej omši. 

Modlitba chvál

05.03.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá pozývajú na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok /5.3./ od 18.30 h. v jezuitskom kostole.  

Zbierka na charitu

18.02.2018 00:00
Budúcu nedeľu /18.2./ sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Popolcová streda

14.02.2018 00:00
V stredu začína pôstne obdobie tzv. Popolcovou stredou. Na znak pokánia sa udeľuje značenie popolom. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. Zdržujeme sa mäsitého pokrmu a dosýta jeme iba raz za deň. 

Farský karneval 2018

10.02.2018 15:00
Farský úrad v spolupráci s miešaným zborom Chorus misericiordias Dei a rodinným zborom Faustínček pozýva dospelých na Farskú veselicu 2018 v sobotu 27. 1. o 15.00 hod. a mladé rodiny s deťmi na Farský karneval 2018 v sobotu 10. 2. o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Obidve...

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Hodina Božieho milosrdenstva

04.02.2018 15:00
04.02./ popoludní o 15.00 hod. pozývame na modlitby pri vyloženej Oltárnej sviatosti počas Hodiny Božieho milosrdenstva.  

Konferencia "Žiť. Milovať. Viesť."

03.02.2018 09:00
Spoločenstvo Kráľovské mesto pod záštitou Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých mužov vo veku 15-30 rokov na konferenciu "Žiť. Milovať. Viesť.", ktorá bude v sobotu 3. februára v Hoteli Spectrum v Trnave. Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke...

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2018 08:00
Na konci rannej svätej omše v sobotu /3. 2./ sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Obetovanie pána

02.02.2018 18:00
V piatok je sviatok Obetovania Pána. Na začiatku svätej omše sa bude vo vestibule Pastoračného centra konať obrad požehnania sviec a pôjde slávnostný sprievod k oltáru. Tento obrad nahrádza úkon kajúcnosti. Sviece si môžete zakúpiť vo vestibule v ten deň. 

Ohne stretnutie snúbencov a Manželské rekolekcie

02.02.2018 00:00
Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“ určené na prehĺbenie vzťahov pre...

Farská veselica 2018

27.01.2018 15:00
Farský úrad v spolupráci s miešaným zborom Chorus misericiordias Dei a rodinným zborom Faustínček pozýva dospelých na Farskú veselicu 2018 v sobotu 27. 1. o 15.00 hod. a mladé rodiny s deťmi na Farský karneval 2018 v sobotu 10. 2. o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Obidve...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...

Zbierka na potreby katolíckych škôl

21.01.2018 00:00
V nedeľu /21. 1./ sa koná vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa  vyzbieralo  31.000 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

20.01.2018 19:00
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Kresťania v Trnave sa spoja v modlitbách na tento úmysel v sobotu /20. 1./, kedy bude v kostole františkánov o 19.00 hod. ekumenické modlitebné stretnutie. 

Sviatosť kňazstva a posvätný rád diakonátu

20.01.2018 10:00
V sobotu /20.1./ o 10.00 hod. dopoludnia prijme v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva dp. diakon Lukáš Čmehíl z farnosti Vrbové a posvätný rád diakonátu Ľubomír Urbančok z farnosti Šíd. Svätiteľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

40. výročie vzniku slovenskej cirkevnej provincie v Trnave

30.12.2017 10:00
V sobotu /30. 12./ o 10:00 hod. pri príležitosti 40. výročia vzniku slovenskej cirkevnej provincie v Trnave bude slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pozývame všetkých veriacich, aby sa prišli poďakovať za tento veľký dar.

Svätá omša v noci

24.12.2017 22:00
Svätú omšu v noci budeme v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva sláviť o 22:00 hodine. /noc z 24. na 25. 12./

Upratovanie pastoračného centra

18.12.2017 15:00
V pondelok /18.12./ vás prosíme o účasť a pomoc pri upratovaní Pastoračného centra. Začíname o 15:00 hod. Čím viac nás príde, tým skôr bude Pastoračné centrum upratané, čisté a pripravené na sviatky.

Možné cesty adventu

12.12.2017 18:00
V utorok /12.12./ zavíta do františkánskeho kostola sv. Jakuba v Trnave psychologička, teologička a autorka viacerých kníh o kresťanskej spiritualite Katarína Lachmanová  z Prahy. Po sv. omši o 18 .00 tam bude mať prednášku na tému Možné cesty adventu. Prednáška bude...

Predvianočná svätá spoveď za účasti viacerých kňazov

09.12.2017 15:00
V sobotu /9.12./ sa bude v Pastoračnom centre konať predvianočná svätá spoveď za účasti viacerých kňazov od 15:00 do 17:00. O 17:00 hod. bude svätá omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2017 00:00
V piatok 08.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Zaväzuje nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše.

SV. OMŠA S ADORÁCIOU ZA ROZLIŠOVANIE POVOLANIA

07.12.2017 18:00

Požehnávanie adventných vencov

03.12.2017 00:00
V nedeľu 3.12. sa pri svätých omšiach požehnávajú adventné vence.

Zbierka na charitu

03.12.2017 00:00
V nedeľu 3.12. sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.

Zastavme zlo z Istambulu

02.12.2017 15:00
V sobotu 2. decembra o 15:00 hod. pozývame na stretnutie s farárom Marošom Kuffom a ostatnými prednášajúcimi do františkánskeho kostola sv. Jakuba v Trnave, kde sa bude preberať  téma: Zastavme zlo istanbulského dohovoru!  Stretnutie bude spojené so svätou omšou...

Deň otvorených dverí - Gymnázium Angely Merici v Trnave

01.12.2017 08:00
Gymnázium Angely Merici v Trnave oznamuje všetkým piatakom a deviatakom a tiež ich rodičom, že piatok /1.12./ od 8:00 do 12:00 hod. môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi ako aj študentmi, bude tam totiž Deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na plagáte...

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2017 v roku Fatimskej Panny Márie

12.11.2017 17:00

30. výročie úmrtia Mons. Júliusa Gábriša

11.11.2017 10:00
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia Mons. Júliusa  Gábriša, trnavského arcibiskupa „ad personam“, pozýva otec arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkých kňazov a veriaci ľud na slávenie Eucharistie a pietnu spomienku, ktoré sa uskutočnia 11. novembra 2017 o 10:00 hod....

Divadielko o jabĺčku

11.11.2017 09:30
Všetky deti pozývame na stretnutie v sobotu 11. novembra o 9:30 hod. do Pastoračného centra na Divadielko o jabĺčku, spievanie pesničiek a ďalšie zaujímavé veci. Toto stretnutie organizuje Faustínček.

Hodina Božieho milosrdenstva

05.11.2017 15:00
5. 11. popoludní pozývame na modlitby pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15:00 hod. - Hodina Božieho milosrdenstva.  

Spomienka na všetkých verných zosnulých

02.11.2017 16:00
Vo štvrtok /2.11./ je Spomienka na všetkých verných zosnulých, kedy sa bude na cintoríne Kamenná cesta sláviť o 16:00 hod. svätá omša a po nej zádušná pobožnosť. 

Sviečka za nenarodené deti

02.11.2017 00:00
Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti. Originálnu sviečku si môžete zakúpiť v týchto dňoch až do 2. novembra, v ten deň ju zapáliť a pomodliť sa s prosbou o Božie milosrdenstvo pre všetkých ľudí zranených potratom.

Slávnosť všetkých svätých

01.11.2017 00:00
V stredu /1.11./ je prikázaný sviatok – Slávnosť všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu 7.30 hod, 9.00 hod, 10.30 hod.

Zimný čas

29.10.2017 03:00
V noci z 28. na 29. októbra /budúcu nedeľu/ sa mení čas. O 03.hod. posúvame hodiny na 02.hod.

Zbierka na misie

22.10.2017 00:00
Nedeľa 22.10.2017 je misijnou nedeľou, koná sa aj zbierka na misie. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Milión detí sa modlí ruženec 2017

18.10.2017 09:00
Plagát A4.pdf List deťom.pdf  Zasv. modlitba a modlitba ruženca A5.pdf Deti sa modlia za mier vo svete 2017.pdf  

5. výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva

14.10.2017 10:00
V sobotu 14. októbra si svätou omšou o 10:00 hod. pripomenieme 5. výročie otvorenia a požehnania nášho Pastoračného centra Božieho milosrdenstva. 

Piate výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra

14.10.2017 10:00
  Tak ako spievame v 122. žalme, „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“, išli sme aj my, farníci farnosti Božieho milosrdenstva s radosťou a nadšením v sobotu 14. októbra do Pastoračného centra, aby sme si spoločne pripomenuli 5. výročie jeho otvorenia a požehnania....

Úplné odpustky

13.10.2017 00:00
V čase od 13. 5. do 13. 10. môžeme získať úplné odpustky. Odpustkový skutok: 13. každého mesiaca si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa Otčenáš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú.   Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v...

Birmovanci - stretnutie

12.10.2017 18:00
Birmovancov pozývam na tretie stretnutie štvrtok /12. 10./ o 18:00 hod.

Rodičia a deti prihlásené na prvé sväté prijímanie

04.10.2017 18:00
Rodičov a deti prihlásené na prvé sväté prijímanie pozývame na stretnutie v stredu 4. 10. o 18:00 hod do Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

Hodina Božieho milosrdenstva

01.10.2017 15:00
01.10. popoludní o 15:00 hod. sú v Pastoračnom centre modlitby pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou – Hodina Božieho milosrdenstva.  

Stretnutie birmovancov

28.09.2017 18:00
Birmovancov pozývame na prvé stretnutie štvrtok /28. 9./ o 18:00 hod. 

Verejná zbierka Boj proti hladu.

24.09.2017 00:00
Vincentínska rodina organizuje budúcu nedeľu /24.9./ ďalší ročník verejnej zbierky Boj proti hladu. Výťažok zo zbierky pôjde na pomoc hladujúcim a trpiacim na Haiti, Honduras, Ukrajinu, Rusko, Albánsko.

Boj proti hladu 2017

24.09.2017 00:00
V zbierke „Boj proti hladu 2017“ sa vyzbieralo vyše 200,- €. Vincentínska rodina vyslovuje srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

15.09.2017 00:00
V piatok /15. 9./ je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše sú o 7.30 hod. a o 09.00 hod. V Šaštíne sa koná púť. Podrobný program je na plagáte na nástenke. 

Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca

07.09.2017 10:00
Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca bude štvrtok 7. 9. - v Katedrále svätá omša o 10:00 hod., v rodnej obci Závod o 16:00 hod. Informuje o tom aj parte.   

Hodina Božieho milosrdenstva

03.09.2017 15:00
Dnes /3.9./ popoludní o 15:00 hod. pozývame na modlitby do Pastoračného centra pred vyloženou Sviatosťou oltárnou – Hodina Božieho milosrdenstva.

Vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového školského roka.

03.09.2017 10:00
V nedeľu /3. 9./ pri svätej omši o 10:30 hod. budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku nového školského roka. 

Fatimská sobota v Bazilike svätého Mikuláša

02.09.2017 09:00
V prvú septembrovú sobotu /2.9./ bude v Bazilike svätého Mikuláša opäť Fatimská sobota. Pobožnosť sa začína o 9.00 hod., svätá omša o 10:00 hod. 

Výročie posviacky chrámu - Katedrála sv. Jána Krstiteľa

30.08.2017 17:30
V stredu /30. 8./ slávime v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa výročie posviacky chrámu. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať arcibiskup Ján Orosch o 17:30 hod. Otec arcibiskup na ňu pozýva veriacich zo všetkých trnavských farností.

Katolícka charizmatická konferencia

25.08.2017 00:00
V dňoch od 25. do 27. 8. sa v mestskej športovej hale koná Katolícka charizmatická konferencia. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

Na bicykli za život

20.08.2017 17:00
Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za život. V tomto roku je 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu, preto ich trasa bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na stretnutie a program...

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - prikázaný sviatok

15.08.2017 19:00
V utorok /15.8./ je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod. a 19.00 hod. Po večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku do farskej záhrady.

Týždeň charity

14.08.2017 00:00
Pod záštitou trnavského arcibiskupa pripravila Trnavská arcidiecézna charita v mestách Trnavskej arcidiecézy podujatie s názvom Týždeň charity, ktoré sa uskutoční v týždni od 14. do 18. augusta. V rámci tohto týždňa sa budú konať rôzne charitatívne podujatia. Súčasťou pripravovaného týždňa je aj...

Sv. Cyrila a Metoda

05.07.2017 00:00
V stredu 05.07.2017 je Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, Sväté omše budú o 07.30 hod. a o 9.00 hod. 

Sviatok sv. Petra a Pavla, 9. výročie založenie farnosti, koniec školského roka

29.06.2017 18:30
29. júna 2017 sme si pripomenuli sviatok sv. Petra a Pavla, založenie našej Farnosti Božieho milosrdenstva a koniec školského roka. Krásna príležitosť spojiť tieto tri udalosti v jednu oslavu. V prvom rade to bola ďakovná svätá omša za dary, tak hmotné ako i duchovné za 9 rokov...

9. výročie vzniku našej farnosti.

29.06.2017 18:00
Vo štvrtok /29.6. – na slávnosť sv. Petra a Pavla/ si pripomenieme 9. výročie vzniku našej farnosti. Po slávnostnej večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku a hry do farskej záhrady. Tých, ktorí by mohli a chceli pomôcť pri zorganizovaní tohto podujatia, zvlášť programu pre deti...

9. výročie vzniku našej farnosti

29.06.2017 18:00
Vo štvrtok si pripomenieme 9. výročie vzniku našej farnosti. Po slávnostnej večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku a hry do farskej záhrady. 

Slávnosť sv. Petra a Pavla - prikázaný sviatok

29.06.2017 00:00
Vo štvrtok /29.6./ je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod.

Kresťanstvo a Islam

26.06.2017 17:30
V pondelok /26.6./ pozývame všetkých na prednášku gréckokatolíckeho kňaza Jána Krupu Kresťanstvo a Islam s podtitulom Čo nás spája a čo rozdeľuje. Prednáška sa koná v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva o 17:30 hod.

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

25.06.2017 00:00
V nedeľu /25.6./ sa koná Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Slávnosť hlavného patróna našej arcidiecézy – sv. Jána Krstiteľa

24.06.2017 10:30
V sobotu /24.6./ je slávnosť hlavného patróna našej arcidiecézy – sv. Jána Krstiteľa. V Katedrále bude v ten deň slávnostná svätá omša o 10:30 hod., pri ktorej si zároveň Kongregácia dcér Božskej lásky (sestry mariánky) pripomenie 90. výročie vzniku svojej slovenskej provincie a...

Organizačné stretnutia 22.06.2017 a 23.06.2017

23.06.2017 18:30
Tých, ktorí by mohli a chceli pomôcť pri zorganizovaní 9. výročie vzniku našej farnosti, zvlášť programu pre deti i rodiny, pozývame na organizačné stretnutia štvrtok /22.6./ a piatok /23.6./ po svätej omši.

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

23.06.2017 18:00
V piatok /23.6./ na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa na konci svätej omše koná odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Keďže je slávnosť,...

Oslava Eucharistického Krista.

18.06.2017 09:30
Slávnosť Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) budeme sláviť aj v rámci celej Trnavy, a to v nedeľu /18. 6./. Sv. omša sa začína o 9:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po nej nasleduje procesia so Sviatosťou Oltárnou po uliciach mesta. Pozývame všetkých veriacich na oslavu...
Záznamy: 1 - 100 zo 481
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>