Každý pondelok o 15. hodine sa duchovne spájame 

pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.

Úmysel obetujeme za stavbu kostola.

 

Sväté omše od 20. 5. do 26. 5. 2019

 

   20. 5. Pondelok         svätá omša nie je

   21. 5. Utorok             18. 00 hod. 

   22. 5. Streda              18. 00 hod. 

   23. 5. Štvrtok             18. 00 hod.

   24. 5. Piatok              18. 00 hod.

   25. 5. Sobota              8. 00 hod

   26. 5. Nedeľa            7. 30, 9. 00, 10. 30 hod. 

                                                     

* Je mesiac máj - mesiac Panny Márie. Pozývam Vás na májové pobožnosti, ktoré pred sv. omšou ukončíme spoločnou modlitbou Loretánskych litánií.

 

* V piatok bude od 17:00 hod. tichá adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej do sv. omše.

 

* V piatok je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Myslime v modlitbe na tento úmysel.

 

* Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete sobotných upratovaní centra. Povzbudzujeme aj ďalších, aby nezanedbávali túto službu a zúčastňovali sa tiež, veď tento priestor je miestom, ktoré slúži nám všetkým, aby sme sa v ňom stretali s Bohom. Ďakujem za všetky vaše služby, obety a milodary pre naše centrum a farnosť.

 

Dnešnú nedeľu /3.2./ popoludní o 15:00 hod. pozývame do PCBM
na modlitby – Hodina Božieho milosrdenstva.
V sobotu /9.2./ bude v Pastoračnom centre Karneval pre rodiny
s deťmi. Začne o 15:00 hod. Srdečne Vás pozývame. Môžete priniesť
aj veci do tomboly, zákusky, koláče, slané či sladké pochutiny.
V piatok /8.2./ po večernej svätej omši prosíme o pomoc pri výzdobe
a príprave Pastoračného centra na karneval.Dnešnú nedeľu /3.2./ popoludní o 15:00 hod. pozývame do PCBM
na modlitby – Hodina Božieho milosrdenstva.
V sobotu /9.2./ bude v Pastoračnom centre Karneval pre rodiny
s deťmi. Začne o 15:00 hod. Srdečne Vás pozývame. Môžete priniesť
aj veci do tomboly, zákusky, koláče, slané či sladké pochutiny.
V piatok /8.2./ po večernej svätej omši prosíme o pomoc pri výzdobe
a príprave Pastoračného centra                                                                                                                    

 * * * * *

                                                                                                                                                    

„Ako môžeme rásť v láske? 

Tým tajomstvom je stále Pán: Ježiš nám dáva seba samého vo svätej omši, 

ponúka nám odpustenie a pokoj vo sviatosti zmierenia. 

Tam sa učíme prijímať jeho Lásku,

osvojovať si ju a dávať ju do obehu,

aby pulzovala vo svete." 

                                                                                                                                                                                                                            

František

* * * * *

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE FARNOSTI:

 

Telefónne číslo farnosti: 0951 163 881, 0951 163 882

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

Aktivity

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...