Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Súčasťou každej svätej omše v ten deň bude na začiatku požehnávanie ratolestí a sprievod, ktorým si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pri svätých omšiach sa spievajú pašie. .... V Pastoračnom centre sa v piatok pred svätou omšou počas pôstneho obdobia modlíme krížovú cestu. Začiatok pobožnosti je o 17:20 hod...... Na Kalvárii je pobožnosť krížovej cesty v nedeľu popoludní o 15.00 hod. ........ V sakristii môžete zapísať mená a adresy vašich starých a chorých príbuzných, ktorí chcú prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Navštevovať ich bude kňaz v piatok 23. 3. od 9.00 do 11.00 hod.....V sobotu /24.3./ sa bude upratovať Pastoračné centrum. Prosíme Vás o Vašu účasť. Začneme o 15:00 hod. ..... Naša farnosť má na starosti pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu /25.3./. Kto by sa chcel pridať, nahláste sa u pani Novosedlíkovej.

Sväté omše od 18.03.2018 do 25.03.2018 sú:

 

18.03. Nedeľa               o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod. 

19.03. Pondelok           o 18.00 hod. 

20.03. Utorok                o 18.00 hod.

21.03. Streda                o 18.00 hod.

22.03. Štvrtok               o 18.00 hod. 

23.03. Piatok                 o 18.00 hod.   

24.03. Sobota               Svätá omša nie je  

25.03. Nedeľa               o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod.

__________________________________________________________________

 

Sviatosť zmierenia (spoveď) - pred každou svätou omšou

Eucharistická adorácia je vo štvrtok a každý prvý piatok po Sv. omši

 

- Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Súčasťou každej svätej omše v ten deň bude na začiatku požehnávanie ratolestí a sprievod, ktorým si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pri svätých omšiach sa spievajú pašie.

 

- V sakristii môžete zapísať mená a adresy vašich starých a chorých príbuzných, ktorí chcú prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Navštevovať ich bude kňaz v piatok 23. 3. od 9.00 do 11.00 hod.

- V piatok sa pred svätou omšou počas pôstneho obdobia modlíme krížovú cestu. Začiatok pobožnosti je o 17:20 hod. 

- Ponúkame Vám veľkonočných baránkov, ktorých vlastnoručne upiekli veriaci z Vysokej nad Uhom. Cena jedného je 10,- EUR. Týmto milodarom podporíme rozvoj pútnického miesta, ktoré je rodiskom čoskoro blahoslavenej mučenice čistoty Anky Kolesárovej.

 

- Od 25. marca do 25. decembra 2018 sa bude konať už 3. ročník podujatia „9 mesiacov za život.“ Dobrovoľníci sa budú denne modliť pred polikinikou Družba, kde sa vykonávajú potraty. Pozývame vás zapojiť sa do tejto modlitbovej reťaze na záchranu počatého života. Viac informácii na www.9mesiacovzazivot.sk. V Trnave tento projekt koordinuje p. Mária Švecová, môžete sa s ňou skontaktovať (maria.svecova@gmail.com).

 

Aktivity

Pobožnosť krížovej cesty v Pastoračnom centre

23.03.2018 17:20
V piatok sa pred svätou omšou počas pôstneho obdobia modlíme krížovú cestu. Začiatok pobožnosti je o 17:20 hod. 

Upratovanie pastoračného centra

24.03.2018 15:00
V sobotu /24.3./ sa bude upratovať Pastoračné centrum. Prosíme Vás o Vašu účasť. Začneme o 15:00 hod.  

Kvetná nedeľa

25.03.2018 00:00
Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Súčasťou každej svätej omše v ten deň bude na začiatku požehnávanie ratolestí a sprievod, ktorým si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pri svätých omšiach sa spievajú pašie.  

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

25.03.2018 15:00
Na Kalvárii je pobožnosť krížovej cesty v nedeľu popoludní o 15.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu

25.03.2018 15:00
Naša farnosť má na starosti pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu /25.3./. Kto by sa chcel pridať, nahláste sa u pani Novosedlíkovej. 

Modlitby Taizé v Trnave

13.04.2018 19:00
V piatok o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Správy

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou...

Piate výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra

14.10.2017 10:00
  Tak ako spievame v 122. žalme, „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“, išli sme aj...