Počas letných prázdnin sv. omša 

v nedeľu o 10. 30 hod. NEBUDE!

 

Každý pondelok o 15. hodine sa duchovne spájame 

pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.

Úmysel obetujeme za stavbu kostola.

VĎAKA

Sväté omše od 10. 7. do 14. 7. 2019

 

   10. 7. Streda           18. 00 hod. 

   11. 7. Štvrtok          18. 00 hod.

   12. 7. Piatok            18. 00 hod.

   13. 7. Sobota             8. 00 hod. 

   14. 7. Nedeľa            7. 30 a 9. 00 hod.

                                                    

* Každý pondelok sa o 15:00 hod. duchovne spájame pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva s úmyslom za stavbu kostola. Vďaka..

                           

* V piatok bude od 17:00 hod. adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej do sv. omše.

 

* Počas letných prázdnin nebude bývať v nedeľu sv. omša o 10:30 hod. Vďaka.

 

* Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete sobotných upratovaní centra. Povzbudzujeme aj ďalších, aby nezanedbávali túto službu a zúčastňovali sa tiež, veď tento priestor je miestom, ktoré slúži nám všetkým, aby sme sa v ňom stretali  s Bohom. Ďakujem za všetky vaše služby, obety a milodary pre naše centrum a farnosť.

                                                                   

* * * * *

                                                       

  Požehnaj, Pane, tento prázdninový čas,

aby sme v ňom prežili to, čo nás opäť privedie k životu,

aby všetky stretnutia priniesli bohaté ovocie

a aby sme sa mohli tešiť z krásy tvojho stvorenia.“

                                                                     Anselm Grün

 

* * * * *

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE FARNOSTI:

 

Telefónne číslo farnosti: 0951 163 881, 0951 163 882

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

 

 

Aktivity

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...