Každý pondelok o 15. hodine sa duchovne spájame 

pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.

Úmysel obetujeme za stavbu kostola.

VĎAKA

 

Sväté omše od 18. 6. do 23. 6. 2019

 

 

   18. 6. Utorok          18. 00 hod. 

   19. 6. Streda           18. 00 hod. 

   20. 6. Štvrtok          8. 00 a 18. 00 hod. - prikázaný sviatok

   21. 6. Piatok            18. 00 hod. 

   22. 6. Sobota            8. 00 hod. 

   23. 6. Nedeľa           7. 30 a 9. 00 hod.

                                                    

* Mesiac jún je mesiacom úcty Najsv. Srdca Ježišovho. Pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu, a tak prosiť o požehnanie.

 

* Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa na sv. omši, ak mu v tom neprekážajú vážne okolnosti. Sv. omša v stredu večer je tiež už z tejto slávnosti. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu „Ctíme túto sviatosť slávnu“, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

                           

* V piatok bude od 17:00 hod. adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej do sv. omše.

 

* V nedeľu bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša o 9:30 hod. a po nej sa koná procesia pri príležitosti slávnosti Božieho Tela a Krvi po uliciach Trnavy. Z tohto dôvodu sv. omša v PC o 10:30 nebude. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

* Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete sobotných upratovaní centra. Povzbudzujeme aj ďalších, aby nezanedbávali túto službu a zúčastňovali sa tiež, veď tento priestor je miestom, ktoré slúži nám všetkým, aby sme sa v ňom stretali s Bohom. Ďakujem za všetky vaše služby, obety a milodary pre naše centrum a farnosť.

 

* * * * *

 

„Zisťujeme, že nielen pre bežných ľudí, 

ale aj pre tých najmúdrejších

 je tajomstvo Najsvätejšej Trojice 

napokon neriešiteľné; 

že Boh je naozaj len jeden,

a predsa existuje v troch osobách, 

v trojitom vzťahu lásky.“ 

Benedikt XVI.

 

* * * * * 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE FARNOSTI:

 

Telefónne číslo farnosti: 0951 163 881, 0951 163 882

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

Aktivity

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...