- V piatok /18. 5./ o 17.00 hod. na výročie narodenia sv. Jána Pavla II. bude spomienkové stretnutie pri soche svätého pápeža pred Katedrálou...... Centrum pomoci pre rodinu pozýva na Deň rodiny v nedeľu 20. mája. O 11.00 bude u jezuitov sv. omša; o 15.00 bude v Mariánskej sále a na nádvorí kultúrny program........ Farnosť Modranka pozýva na púť k Loretánskej Panne Márii v nedeľu 27. mája o 10.30 hod. Pešia púť odchádza o 9.00 od Baziliky sv. Mikuláša. Bližšie informácie o púti sú na plagáte na nástenke.....

Sväté omše od 13.05.2018 do 20.05.2018 sú:

 

13.05. Nedeľa               o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod. 

14.05. Pondelok          Svätá omša nie je   

15.05. Utorok                o 18.00 hod.

16.05. Streda                o 18.00 hod.

17.05. Štvrtok               o 18.00 hod. 

18.05. Piatok                 o 18.00 hod.   

19.05. Sobota               Svätá omša nie je  

20.05. Nedeľa               o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod.

__________________________________________________________________

Nové telefónne číslo farnosti: 0944 708 736

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

- Nasledujúca streda, piatok a sobota sú letnými kántrovými dňami. Ich obsahom sú prosby za duchovné povolania alebo za jednotu kresťanov.

 

- V piatok /18. 5./ o 17.00 hod. na výročie narodenia sv. Jána Pavla II. bude spomienkové stretnutie pri soche svätého pápeža pred Katedrálou.

 

- Centrum pomoci pre rodinu pozýva na Deň rodiny v nedeľu 20. mája. O 11.00 bude u jezuitov sv. omša; o 15.00 bude v Mariánskej sále a na nádvorí kultúrny program.

 

- Farnosť Modranka pozýva na púť k Loretánskej Panne Márii v nedeľu 27. mája o 10.30 hod. Pešia púť odchádza o 9.00 od Baziliky sv. Mikuláša. Bližšie informácie o púti sú na plagáte na nástenke.

Aktivity

Spomienkové stretnutie pri soche svätého pápeža pred Katedrálou.

18.05.2018 17:00
V piatok /18. 5./ o 17.00 hod. na výročie narodenia sv. Jána Pavla II. bude spomienkové stretnutie pri soche svätého pápeža pred Katedrálou.  

Deň rodiny

20.05.2018 11:00
Centrum pomoci pre rodinu pozýva na Deň rodiny v nedeľu 20. mája. O 11.00 bude u jezuitov sv. omša; o 15.00 bude v Mariánskej sále a na nádvorí kultúrny program.

Farnosť Modranka pozýva na púť k Loretánskej Panne Márii

27.05.2018 10:30
Farnosť Modranka pozýva na púť k Loretánskej Panne Márii v nedeľu 27. mája o 10.30 hod. Pešia púť odchádza o 9.00 od Baziliky sv. Mikuláša. Bližšie informácie o púti sú na plagáte na nástenke.  

Modlitby Taizé v Trnave

08.06.2018 19:00
V piatok o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Správy

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...