Sväté omše od 9. 12. 2018 do 16. 12. 2018 :

 

     9. 12. Nedeľa       07. 30 hod., 09. 00 hod.,  10. 30 hod.

   10. 12. Pondelok   sv.omša nie je

   11. 12. Utorok        18. 00 hod.

    12. 12. Streda        18. 00 hod.

    13. 12. Štvrtok       18. 00 hod.

    14. 12. Piatok        18. 00 hod.

    15. 12. Sobota      17. 00 hod. s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých

     16. 12. Nedeľa       07. 30 hod.,  9. 00 hod.,  10. 30 hod.

 

 • Nasledujúci týždeň stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Ich obsahom je duchovná obnova rodín, pokoj, mier a spravodlivosť vo svete. Modlime sa na tento úmysel.

 • Dnes /9.12./ sa v Mariánskej sále pri jezuitoch koná tradičný Misijný bazár pre Indiu v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 15:00 do 19:00 hod.

 • V utorok /11.12./ o 17:30 hod. v Centre pomoci pre rodinu organizuje vydavateľstvo Dobrá kniha prezentáciu knihy „Dynamickí katolíci“ od Mathewa Kellyho. V piatok /14.12./ sa na Gymnáziu Angely Merici koná Deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na nástenke.

 • V sobotu /15.12./ sa v našej farnosti koná predvianočné spovedanie za účasti viacerých kňazov od 15:00 do 17:00. O 17:00 hod. je svätá omša, počas ktorej sa bude vysluhovať aj sviatosť pomazania chorých.

 • V sakristii môžete nahlasovať mená a adresy chorých a nevládnych v domácnostiach, ktorí chcú pred Vianocami prijať sviatosti.

 • V piatok /14.12./ od 10:00 hod. sa bude upratovať Pastoračné centrum.

 • Vo štvrtok /31.5./ je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho

 • Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po svätej omši bude

 • Eucharistická procesia k štyrom oltárikom. Veriaci, ktorý sa

 • zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť

 • slávnu, môže získať úplné odpustky.

 • Budúcu nedeľu /3.6./ sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávi

 • svätá omša /o 9.30 hod./, po ktorej nasleduje Eucharistická

 • procesia ulicami Trnavy pri príležitosti slávnosti Božieho

 • tela. Otec arcibiskup tam rád privíta veriacich zo všetkých

 • trnavských farností. Z tohto dôvodu sa v ten deň v trnavských

 • kostoloch upravujú časy svätých omší. V Pastoračnom centre

 • BM budú o 7.30 a o 8.30 hod.

 • V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname.

 • Na Slovensku prebieha tzv. „Odvážny rok“ ako príprava na

 • toto stretnutie, ale zároveň aj ako príprava na Národné

 • stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018

 • v Prešove. Prihlasovanie na toto stretnutie je možné ešte do

 • konca júna. Od 18.1. 2018 prebieha verejná zbierka na

 • podporu P18. Akciu možno podporiť aj zakúpením odznaku

 • a kartičky s témou odvahy alebo voňavej kvapky. Po svätej

 • omši vo vestibule je k dispozícii pokladnička a spomínané

 • predmety v hodnote 2,- a 3,- EUR predávané prostredníctvom

 • dobrovoľníkov._________________________________________________________

 

 

Telefónne číslo farnosti: 0904 283 644

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

 

Aktivity

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...