Sväté omše od 15. 4 do 21. 4. 2019

15. 4. Pondelok          8. 00 hod

16. 4. Utorok             18.00 hod. 

17. 4. Streda              18.00 hod. 

18. 4. Štvtrok             18. 00 hod.

19. 4. Piatok              15.00 hod

20. 4. Sobota             19.00 hod.

21. 4. Nedeľa             7. 30, 9. 00, 10.30 hod.

 

 • Dnešnú nedeľu /3.2./ popoludní o 15:00 hod. pozývame do PCBM
  na modlitby – Hodina Božieho milosrdenstva.
  V sobotu /9.2./ bude v Pastoračnom centre Karneval pre rodiny
  s deťmi. Začne o 15:00 hod. Srdečne Vás pozývame. Môžete priniesť
  aj veci do tomboly, zákusky, koláče, slané či sladké pochutiny.
  V piatok /8.2./ po večernej svätej omši prosíme o pomoc pri výzdobe
  a príprave Pastoračného centra na karneval.Dnešnú nedeľu /3.2./ popoludní o 15:00 hod. pozývame do PCBM
  na modlitby – Hodina Božieho milosrdenstva.
  V sobotu /9.2./ bude v Pastoračnom centre Karneval pre rodiny
  s deťmi. Začne o 15:00 hod. Srdečne Vás pozývame. Môžete priniesť
  aj veci do tomboly, zákusky, koláče, slané či sladké pochutiny.
  V piatok /8.2./ po večernej svätej omši prosíme o pomoc pri výzdobe
  a príprave Pastoračného centra na karneva
* Dnešná nedeľa je Kvetná nedeľa (Nedeľa utrpenia Pána), ktorou sa začína Veľký týždeň.

                 

ZELENÝ ŠTVRTOK

* Ráno o 9:30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omša svätenia olejov.

* Večernou sv. omšou sa začína Veľkonočné trojdnie. V tento deň pri speve Ctíme túto Sviatosť slávnu“ možno získať úplné odpustky (zvyčajné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel  Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek trvalej záľuby k akémukoľvek hriechu,  aj k ľahkému).

 

VEĽKÝ PIATOK - deň pokánia v celej Cirkvi (v tento deň sa neslávi Eucharistia).

* Je prísny pôst zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (nemožno nahradiť iným skutkom pokánia).

- Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života.

- Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života.

* Pobožnosť krížovej cesty bude pred obradmi o 14:30 hod.

* Za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení možno získať úplné odpustky.

* Sv. Oltárna v Božom hrobe k poklone bude do 19:00 hod.

* Po skončení obradov sa spoločne pomodlíme 1. deň deviatnika k Božiemu milosrdenstvu.

                                                                                           

BIELA SOBOTA

* Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a v modlitbách očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Sv. Oltárna v Božom hrobe bude vystavená k poklone ráno od 10:00 hod. do 18:45 hod., kedy sa spoločne pomodlíme deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.

* Na veľkonočnú vigíliu si môžete priniesť sviece k obnove krstných sľubov, pri ktorých možno získať úplné odpustky.

 

* Procesia: Procesia nebude. Vigíliu ukončíme eucharistickým požehnaním. Vďaka. 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

* V nedeľu bude veľkonočná ofera. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 

* * * * *

 

 * Ďakujem za všetky vaše služby, obety a milodary pre naše centrum a farnosť.

 
 
 
 

Telefónne číslo farnosti: 0951 163 881, 0951 163 882

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

 

 

 

 

Aktivity

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...