Sväté omše od 17. 6. 2018 do 24. 06. 2018 sú:

 

17. 6. Nedeľa             07. 30 hod., 09. 00 hod., 10. 30 hod. 

18. 6. Pondelok          svätá omša nie je  

19. 6. Utorok              18. 00 hod.

20. 6. Streda              18. 00 hod.

21. 6. Štvrtok              18. 00 hod.

22. 6. Piatok               18. 00 hod.  

23. 6. Sobota              svätá omša nie je   

24. 6. Nedeľa              07. 30 hod., 09. 00 hod., 10. 30 hod. 

 

 

Dnešnú nedeľu /17.6./ sa koná zbierka na stavbu kostola. 

Budúcu nedeľu /24.6./ sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

  • V dňoch 18. 6. – 23. 6. bude v Kostole sv. Jakuba týždňová duchovná obnova s pátrom Mariakumarom o duchovnom raste. Viac info u františkánov. 
  • Od 18.1. 2018 prebieha verejná zbierka na podporu Národné stretnutie mládeže P18. Akciu možno podporiť aj zakúpením odznaku a kartičky s témou odvahy alebo voňavej kvapky. Pokladnička a spomínané predmety v hodnote 2,- a 3,- EUR sú k dispozícii v sakristii.
  • Všetkých, ktorí by sa chceli a mohli organizačne zapojiť do prípravy osláv 10. výročia vzniku našej farnosti, pozývam na stretnutie štvrtok 21. júna po svätej omši do Pastoračného centra.
  • Komunita Cenacolo pozýva na deň otvorených dverí v sobotu 23.6. o 14.00 hod. na Včelársku paseku blízko Kráľovej pri Senci. Hlavným programom bude svätá omša s bratislavským arcibiskupom. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.
  • Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva všetkých na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční v sobotu /23.6./ v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Program slávnosti začne o 9.15 hod. modlitbou posvätného ruženca a o 10.00 hod. pokračuje svätou omšou. Hlavným celebrantom bude J. Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
  • Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša pozýva na slávnostný koncert v nedeľu /24.6./ o 20.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.
  • Budúcu nedeľu /24.6./  prídu k nám do farnosti sestry vincentky z Nitry predstaviť Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát podomovú návštevu Panny Márie. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa niečo viac dozvedieť. Stretnutie bude o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

 

Vo štvrtok /31.5./ je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po svätej omši bude
Eucharistická procesia k štyrom oltárikom. Veriaci, ktorý sa
zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť
slávnu, môže získať úplné odpustky.
Budúcu nedeľu /3.6./ sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávi
svätá omša /o 9.30 hod./, po ktorej nasleduje Eucharistická
procesia ulicami Trnavy pri príležitosti slávnosti Božieho
tela. Otec arcibiskup tam rád privíta veriacich zo všetkých
trnavských farností. Z tohto dôvodu sa v ten deň v trnavských
kostoloch upravujú časy svätých omší. V Pastoračnom centre
BM budú o 7.30 a o 8.30 hod.
V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname.
Na Slovensku prebieha tzv. „Odvážny rok“ ako príprava na
toto stretnutie, ale zároveň aj ako príprava na Národné
stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018
v Prešove. Prihlasovanie na toto stretnutie je možné ešte do
konca júna. Od 18.1. 2018 prebieha verejná zbierka na
podporu P18. Akciu možno podporiť aj zakúpením odznaku
a kartičky s témou odvahy alebo voňavej kvapky. Po svätej
omši vo vestibule je k dispozícii pokladnička a spomínané
predmety v hodnote 2,- a 3,- EUR predávané prostredníctvom
dobrovoľníkov.

__________________________________________________________________

Nové telefónne číslo farnosti: 0944 708 736

Nová mailová adresa: farnost.trnavaprednadrazie@abu.sk

 

 

Aktivity

Modlitby Taizé v Trnave

08.06.2018 19:00
V piatok o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Správy

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...