Vo štvrtok 8. 12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod. ..... V sobotu 10.12. sa bude vysluhovať vianočná sviatosť zmierenia od 15:00 do 17:00 za účasti viacerých kňazov. O 17:00 bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých.

Sväté omše od 04.12. do 11.12. sú:

 

04.12. Nedeľa            o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod.

06.12. Utorok             o 18.00 hod.

07.12. Streda             o 18.00 hod.

08.12. Štvrtok            o 07.00 hod. 18.00 hod. 

09.12. Piatok              o 18.00 hod.

10.12. Sobota             o 17.00 hod.  

11.12. Nedeľa             o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod.

 

Sviatosť zmierenia (spoveď) - pred každou svätou omšou

Eucharistická adorácia je vo štvrtok a každý prvý piatok po Sv. omši

 

V sakristii môžete nahlasovať chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmiernia v domácnostiach. Kňaz k nim príde piatok 16. 12. dopoludnia, alebo podľa dohody.

 

Stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

 

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí 

s príhovorom nášho pána farára

------------------------------------------------------------------------------------------

Vonkajšia krása je pominuteľná, vnútorná je nesmrteľná

13.11.2016  10:30

Vyzerá to tak, že naše domy, postavené z kameňa, či tehál nás prežijú. Ale pri pohľade na rôzne zrúcaniny je nám jasné, že ako povedal Ježiš v evanjeliu, ktoré sa čítalo v nedeľu 13. novembra: „Prídu dni, kedy z toho čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ My máme však nesmrteľnú dušu a naše telá budú vzkriesené. Ak vytrváme vo viere a v láske, zachováme si život. Chráňme si dom, ktorým je náš život.

ďalej ...

 

 

Liturgické čítania na dnes

Aktivity

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí

03.12.2016 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený...

Hodinka Božieho milosrdenstva

04.12.2016 15:00
Každú prvú nedeľu, sa budeme v Pastoračnom centre popoludní o 15:00 hod. modliť Korunku...

Modlitby chvál

05.12.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 5. 12. od 18:30 h. v...

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2016 00:00
Vo štvrtok 8. 12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté...

Rodinný zbor Faustínček

09.12.2016 16:45
Od septembra začína rodinný zbor Faustínček opäť spievať na oslavu nášho Boha. Nácviky zboru budú...

Modlitby Taizé v Trnave

09.12.2016 19:00
Piatok /11.11./ o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Vianočná sviatosť zmierenia

10.12.2016 15:00
V sobotu 10.12. sa bude vysluhovať vianočná sviatosť zmierenia od 15:00 do 17:00 za účasti...

Upratovanie pastoračného centra

17.12.2016 10:00
V sobotu 17.12. o 10:00 sa upratuje Pastoračné centrum. Príďte pomôcť.

Správy

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí s príhovorom nášho pána farára

26.11.2016 17:00

Boli sme na Trnavskej novéne 2016 ...

21.11.2016 18:00
Deväť novembrových dní je každoročne pre Trnavu a pútnikov prichádzajúcich do tohto mesta dňami, v ktorých si zvlášť vyprosujeme od Trnavskej Panny Márie milosti pre seba, ale i pre...

78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2016 00:00
05.10.2016 si pripomíname 78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej. Ako vyzeral jej prechod do večnosti? Prinášame svedectvo jedného z dvoch svedkov jej smrti - sr....

Sviatosť birmovania 17. septembra 2016

17.09.2016 10:00
Sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá je potrebná na dovŕšenie krstnej milosti, prijalo v sobotu 17. 9. 2016 pri svätej omši o 10.00 hodine 22 kandidátov našej farnosti. Počas viac ako...

81. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva

13.09.2016 00:00
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku -...