Sväté omše v týždni od 24.10. do 30.10. sú:

 

Utorok                                 18.00 hod.

Streda                                18.00 hod.

Štvrtok                            o 18.00 hod.

Piatok                              o 18.00 hod.               

Nedeľa                     o 07.30 hod. 09.00 hod. 10.30 hod.

 

Sviatosť zmierenia (spoveď) - pred každou svätou omšou

Eucharistická adorácia je vo štvrtok a každý prvý piatok po Sv. omši

 

 PRÍPRAVA DIEŤAŤA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE.pdf

 

 

Vyzývame Vás podpísať celoeurópsku iniciatívu Mama, otec a deti - petíciu, ktorá prebieha v 22 krajinách EÚ a je veľmi dôležitá. Cieľom tejto občianskej iniciatívy je, aby v dokumentoch EÚ bola rodina a manželstvo chápané ako zväzok medzi mužom a ženou. Informácie aj na stránke www.otcamamudetom.sk. Biskupi Slovenska iniciatívu podporujú a požehnávajú.  Preto prosíme, podporte ju aj Vy svojím podpisom. Petičné hárky sú vo vestibule.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdávať radosť, ísť cestou nádeje

09.10.2016  10:30

Druhú októbrovú nedeľu sme pri počúvaní Evanjelia boli svedkami toho, ako Pán Ježiš uzdravil desiatych malomocných. Zmenil ich životy. Ich smútok premenil na radosť, ich plač na úsmev. 9. október je dňom starostlivosti o dlhodobo, či nevyliečiteľne chorých. Prinášať ľuďom radosť do ich života, vyčariť im úsmev na tvári, spríjemniť im dni, to môžeme a máme aj my. Minulý piatok 7. októbra bol Svetovým dňom úsmevu. Rozdávať „smajlíkov“ chceme aj my, deti z Pastoračného centra Božieho milosrdenstva. Nech aj vďaka nám je život našich bratov a sestier plný úsmevu, radosti a pokoja. Tak sa beznádej a zúfalstvo premení nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme k životu.

ďalej ...

 

 

Liturgické čítania na dnes

Aktivity

Pozvánka pre všetkých mladých mužov, ktorí sa stále rozhodujú o svojej voľbe celoživotného povolania

28.10.2016 00:00
Bratia františkáni pozývajú všetkých mladých mužov, ktorí sa stále rozhodujú o svojej voľbe celoživotného povolania, na víkend jeho rozlišovania, ktorý sa uskutoční v Trstenej od 28. do 30....

Rodinný zbor Faustínček

28.10.2016 16:45
Od septembra začína rodinný zbor Faustínček opäť spievať na oslavu nášho Boha. Nácviky zboru budú bývať pravidelne každý piatok od 16:45 h. Nácviky budeme končiť pred sv. omšou spoločnou modlitbou...

Miešaný zbor Chorus misericordias Dei hľadá mužov do hlasových skupín Tenor a Bas.

28.10.2016 18:45
Miešaný zbor Chorus misericordias Dei hľadá mužov do hlasových skupín Tenor a Bas. Od septembra zbor účinkoval už na troch slávnostiach: na vysluhovaní sviatosti birmovania v Pastoračnom centre, tiež...

Zmena letného času na zimný

30.10.2016 03:00
V nedeľu 30.10.2016 sa mení letný čas na zimný. O 3. hodine sa posúva na 2. hodinu. Spíme o hodinu dlhšie.

Sviečka za nenarodené deti.

02.11.2016 00:00
Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na tieto deti môžete vyjadriť modlitbou ako aj zapálením sviečky v deň Pamiatky na všetkých verných zosnulých /2.11./ vo...

Hodinka Božieho milosrdenstva

06.11.2016 15:00
Každú prvú nedeľu, sa budeme v Pastoračnom centre popoludní o 15:00 hod. modliť Korunku Božieho milosrdenstva.  

Modlitby Taizé v Trnave

11.11.2016 19:00
Piatok /11.11./ o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Správy

78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2016 00:00
05.10.2016 si pripomíname 78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej. Ako vyzeral jej prechod do večnosti? Prinášame svedectvo jedného z dvoch svedkov jej smrti - sr. M. Eufémie Traczyňskej: Počas večere sa ozval zvonček. Bolo jasné, že sestra Faustína zomiera....

Sviatosť birmovania 17. septembra 2016

17.09.2016 10:00
Sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá je potrebná na dovŕšenie krstnej milosti, prijalo v sobotu 17. 9. 2016 pri svätej omši o 10.00 hodine 22 kandidátov našej farnosti. Počas viac ako ročnej príprave, ktorú viedol farár farnosti vdp. Marián Díreš, nešlo len o náboženské vedomosti,...

81. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva

13.09.2016 00:00
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou....